nowyporządekinwestowania.pl
Co to za wzrosty?      Czy to ubieranie?      NIE!     To    Nowy Polski Ład  Morawieckiego!

Allegro

By blumchs at 2020-09-23 • 0 kolekcjonuje • 1007 odwiedzeń strony

Czy są chętni na zapisy? 

14 Odpowiedzi | Ostatnia aktualizacja: 2020-11-19
2020-09-23   #1

Ja zainwestuję chyba 40 tys. pln spekulacyjnie. Sądzę że po debiucie będzie mocna rakieta, ulica się zleci, będzie nagonka

2020-09-28   #2

Jak tam skusiliście się?

2020-09-28   #3

Ja się zastanawiam, bo kusi. Ale też nie chciałbym wyciągać środków z innych miejsc. Gdybym miał wolne środki to bym zaryzykował.

2020-09-29   #4

Ja już się nie mogę doczekać :D

2020-09-30   #5

Już widzę te filmiki z Hitlerem który dał się ubrać na Allegro 


hitler.jpg

2020-10-09   #6

W poniedziałek debiut Allegro? Czy się mylę?

2020-10-12   #7

Ale jazda :D uuu

2020-10-12   #8

Dziś sporo ludzi pozbyło się swoich akcji na rzecz Allegro.

2020-10-13   #9

Jakiś nagon na uciekający zarząd... spółka z.o.o przeszłą w spółkę S.A 

2020-10-13   #10

To info pod rozbieranie, stary zarządz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma inny zarząd jako Spółka Akcyjna. Dyrektorzy poinformowali o tym i robią z tego sensację.

2020-10-17   #11

Tutaj trochę na temad upadku Allegro szybciej niż się spodziewacie:


https://mistral.net.pl/platforma-b2b-co-to-jest


Termin B2B, czyli business to business, określa zespół relacji, które mają miejsce między firmami. Model B2B obejmuje wiele powiązań łączących przedsiębiorstwa i ich partnerów biznesowych.

Główną funkcję w branży B2B pełnią elektroniczne systemy teleinformacyjne, które usprawniają transakcje zachodzące pomiędzy firmami a ich dostawcami bądź producentami lub dystrybutorami. Cały proces powstałej relacji biznesowej zachodzi w formie elektronicznej.

Platforma B2B

Platformę B2B tworzy system informatyczny, który ułatwia firmom wymianę informacji oraz usprawnia sprzedaż przez zautomatyzowanie procesu składania i realizowania zamówień hurtowych. Inaczej mówiąc platforma B2B to oparte na internecie i mediach elektronicznych powiązania pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Zadania platformy B2B

Platforma B2B pozwala na:

 • uproszczenie kontaktów między firmami

 • bieżący dostęp do stale aktualizowanej oferty produktowej, czytelnych katalogów produktów i wyszukiwarek ofert, ale także katalogów sprzedawców i rozbudowanych systemów zamawiania produktów.

 • kontrolę procesu zakupowego

 • skrócenie czasu realizacji zamówienia

 • automatyzację procesu zakupu i sprzedaży

 • wspieranie realizacji zamówień poprzez integrację z systemami finansowo–księgowymi, umożliwiającymi płatności online, a także wygenerowanie, bieżący pogląd i wydruk dokumentów sprzedażowych.

 • uniwersalność czasowa – zamówienia można składać siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

 • na pobieranie i gromadzenie danych o poszczególnych klientach

 • zarządzanie kontaktami z kontrahentami, co ułatwiają terminarze spotkań, bazy klientów oraz szczegółowe historie kontaktów.

 • grupowanie klientów ze względu na, np. częstotliwość i wielkość składanych przez nich zamówień, następnie oferuje im zindywidualizowane produkty oraz promocje, co z kolei umożliwia to tworzenie np. programów lojalnościowych dla klientów czy ustalanie odmiennych cen lub grup produktów dla konkretnych kontrahentów

Modele sprzedaży na platformie B2B:

 1. aukcyjno – przetargowy to swoisty sklep internetowy. Ogranicza listę dostawców do firm, z którymi kupujący współpracuje. Polecany firmom, które mają rozbudowaną strukturą organizacyjną i funkcjonują na szerokim obszarze geograficznym, posiadają wiele filii lub po prostu współpracują z wieloma kontrahentami. Model ten ułatwia użytkownikom całą obsługę procesu zakupu i zaopatrzenia. Ta forma sprzedaży redukuje ceny nabywanych produktów, skraca czas zakupów i samego procesu negocjacji. Dla kontrahentów jest gwarancją uczciwego i opartego na jasnych zasadach wyłonienia najlepszej oferty.

 2. eProcurement organizuje proces zaopatrzenia w oparciu o rozwiązania systemowe, które umożliwiają efektywną współpracę pomiędzy kupującym i jego dostawcami. Swoim zakresem obejmuje cały proces zaopatrzeniowy od zgłoszenia zapotrzebowania, aż po weryfikację płatności. Ma zastosowanie w całej organizacji i na wszystkich jej poziomach. Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i odbywa się drogą elektroniczną.


2020-10-21   #12

sprzedawać? co proponujecie? emocje spore

2020-10-28   #13

odpowiedź na #11 @niko_kipas :

Tytułowe B2B (ang. business to business) w swoim założeniu ma stworzenie systemu elektronicznej wymiany danych (informacyjno-transakcyjnych), która definiuje się jako rynek zakupów biznesowych. Docelowym odbiorcą B2B są przedsiębiorstwa produkcyjne i ich dostawcy. Takie rozwiązanie umożliwia przekształcenie tradycyjnych  form wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami i dostawcami ograniczając ich do komunikacji w przestrzeni wirtualnej. Zlecenia na zakupy w platformie B2B mogą odbywać się za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, zaczynając od planowania zamówień zakupowych, wyboru dostawcy zamówienia, kończąc na rozliczeniu zakupów 
i ocenie współpracy. Wszystkie przedsiębiorstwa chcące ograniczyć koszty 
i wybierać tylko sprawdzonych dostawców są zmuszone do przejścia na system B2B. Ten system pozwala przedsiębiorstwu na uniknięcie nawiązania współpracy z niewiarygodnym dostawcą, a ponadto niweluje koszty związanie z oceną dostawcy i ewentualnymi reklamacjami (oszczędza czas i pieniądze). Niezależnie od medium komunikacji z dostawcą użytkownik będzie uzyskiwał bieżącą informację z wszystkich kanałów dystrybucji i elementów łańcucha logistycznego. Coraz więcej rozwiązań́ dostępnych będzie „w chmurze”. Wielką ideą jest połączenie sytemu B2B ze stanem magazynowym przedsiębiorstw, który na podstawie określonych limitów magazynowych realizowałby zamówienia uzupełniając braki elementów niezbędnych do zachowania ciągu produkcji. 
Wszystkie powyższe rozwiązania potwierdzają̨ tezę̨ o przyspieszaniu technologicznym rynku B2B w kierunku adaptacji rozwiązań́ z rynku B2C, a nawet szerzej rozwiązań́ typowych dla portali społecznościowych.

Allegro jest przedstawicielem systemu B2C, łączącym przedsiębiorców i dostawców z klientem detalicznym. Można stwierdzić, że B2B nie jest zagrożeniem dla Allegro, a nawet wzorem do naśladowania w tworzeniu platformy dla przedsiębiorców. Lauren Peso jeżeli zaś zacznie realizować szkolenia w tym zakresie to możemy spodziewać się uzyskania dotacji unijnych i dużej ilości zamówień ze względu na panująca niszę w tym zakresie i zapotrzebowanie na optymalizację kosztów przedsiębiorstw.2020-11-19   #14

Allegro w dołku, po takich spadkach musi odreagować, co myslicie? Brać na szybko?

 

Wymaga zalogowania się

Loading...