nowyporządekinwestowania.pl
Co to za wzrosty?      Czy to ubieranie?      NIE!     To    Nowy Polski Ład  Morawieckiego!

GPW planuje wprowadzenie nowych kontraktów indeksowych.

By niko_kipas at 2019-03-19 • 0 kolekcjonuje • 512 odwiedzeń strony

Instrumentami bazowymi dla nowych kontraktów będą indeks WIG.GAMES oraz trzy indeksy makrosektorowe, których publikację GPW rozpoczyna 18 marca 2019 r.

  • Banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności (WIG.MS-FIN)

  • Paliwa-gaz-chemia (WIG.MS-PET)

  • Energia-górnictwo-surowce (WIG.MS-BAS)


Wymaga zalogowania się

Loading...