nowyporządekinwestowania.pl
Tylko najwytrwalsi się obdoją...    Nowy Porządek Inwestowania Pl

Polskie górnictwo może być nowoczesne, opłacalne, ekologiczne i bezpieczne - Marcel 4.0. Zakład górniczy wkraczający w czwartą rewolucję przemysłową​

By fiki_m at 2020-06-25 • 0 kolekcjonuje • 2037 odwiedzeń strony

Na stronie 24 magazynu PGG jest artykuł który nosi tytuł:

Polskie górnictwo może być nowoczesne, opłacalne, ekologiczne i bezpieczne - Marcel 4.0. Zakład górniczy wkraczający w czwartą rewolucję przemysłową

Piszą tam o BIGDATA i tym że chmura będzie w Bytomiu.


https://www.pgg.pl/files/biezace/art1107/PGG202006.pdf

1 Odpowiedzi | Ostatnia aktualizacja: 2020-06-25
2020-06-25   #1

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE... RozwÓj inteRnetU odbywa się w kosMosie.Codzienne przeloty satelitów starlink stały się dla wielu urozmaice-niem monotonii kwarantanny i siedzenia w domu. w ramach pro-gramu Starlink założona przez elona muska fi rma SpaceX planuje wynieść na orbitę czterdzieści dwa tysiące satelitów, które będą za-pewniały dostęp do internetu w każdym miejscu na świecie.Jej celem jest objęcie zasięgiem miejsc, w których obecnie dostęp do  sieci  nie  jest  możliwy  lub  jest  mocno  ograniczony.  według wstępnych  informacji,  jakie  pojawiają  się  w  sieci,  starlink  będzie mógł zapewnić internet o przepustowości rzędu 1 Gbps przy opóź-nieniach około 25 ms, z dowolnego miejsca na świecie. warto jed-nak pamiętać, że 5G jest siecią, której możliwości i ograniczeń nie znają nawet sami twórcy, stąd programy pilotażowe na politechni-kach, które mają pokazać, jak ją sensownie wykorzystać. a rozwią-że przede wszystkim problem spadku prędkości związany z obsłu-gą zbyt wielu abonentów w tym samym czasie.w całej historii ludzkości na orbitę okołoziemską wysłano niespeł-na 9000 obiektów, z czego szacuje się, że 5000 jest tam nadal, ale tylko 1950 z nich działa i spełnia swoje zadanie.kolejna porcja 60 satelitów elona muska została umieszczona na orbicie 22 kwietnia po tym, jak z Centrum kosmicznego im. kenne-dy’ego na Florydzie po raz 84. wystartowała rakieta Falcon 9. w momencie, kiedy czytacie tę informację, w przestrzeni kosmicznej prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej.mniej  zachwyceni  programem  starlink  są  astronomowie,  którzy badają i analizują gwiazdy. bywa, że stosują bardzo czułą na świa-tło aparaturę fotometryczną, której zadaniem jest wychwytywa-nie  światła  bardzo  słabo  widocznych  gwiazd.  satelity  mogą  nie tylko zaburzyć pomiary, ale nawet uszkodzić aparaturę badawczą. Ponadto na orbicie rośnie ilość niebezpiecznych śmieci, które krą-żąc bez ładu i składu z dużą prędkością, uszkadzają działające sa-telity, rakiety i stacje kosmiczne.
to jest ciekawe w tym artykule ktoś to czyta w ogóle?

Wymaga zalogowania się

Loading...